Varviksingel 210 7512 ET Enschede 053-2305406   info@wiliscoaching.nl

Mijn ouders in scheiding, wat nu?

Mijn ouders in scheiding, wat nu?

Ouders die gaan scheiden maken deze keuze met elkaar. Vooral als er kinderen in het spel zijn, is dit vaak een erg moeilijke beslissing. Toch kan het in de meeste gevallen de beste keuze zijn om niet langer als partners bij elkaar te blijven. Voor de kinderen is deze keuze meestal minder goed te bevatten. Zij worden ineens geconfronteerd met een thuis waar onrust, onveiligheid en onvrede heerst.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat het delen van deze emoties met kinderen die iets soortgelijks mee maken, een positieve invloed heeft op het welbevinden van kinderen. In sommige gevallen heeft een lotgenotengroep zelfs een preventieve werking en voorkomt dit op langere termijn dat kinderen in het hulpverleningscircuit terecht komen.

Voor wie?

Deze spel- en praatgroep is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die te maken hebben of hebben gehad met de echtscheiding van hun ouders.

Spel- en praatgroep ‘Gedeeld verdriet’

De spel- en praatgroep heeft de volgende doelen.

Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens.

Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid.

Vergroten van communicatiemogelijkheden in en buiten school.

Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie.

Plekbesef in de nieuwe situatie.

Werken aan besef dat je ouders altijd je ouders blijven, wat er ook gebeurt.

Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.

Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid.

Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om om te gaan met het verlies.

Het gevoel krijgen weer enige grip te hebben op de situatie.

Praktische informatie

De groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen.
Voor de start van de training vindt er een intakegesprek met de ouders plaats. Het traject bevat twee evaluatiemomenten: halverwege via de email en aan het eind van de training telefonisch.
Als het om meerdere kinderen vanuit hetzelfde gezin gaat, wordt tijdens het intakegesprek besproken welke vorm van ondersteuning het beste passend is.

Duur van de training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer, verspreid over twee tot drie maanden.

Start

De eerstvolgende spel- en praatgroep start in oktober 2017.

Locatie

Enschede

Kosten

€ 400,- . p.p (8 bijeenkomsten van 1,5 uur+ intakegesprek + lesmateriaal)

De gevolgde bijeenkomsten worden aan het eind van iedere maand in rekening gebracht.

We stellen per trainingsgroep één plek beschikking met 75% korting. Wanneer de kosten voor u te hoog zijn, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een aangepast tarief naar draagkracht (bij gezinsinkomens lager dan €1500,- netto per maand). Geef dit aan bij uw aanmelding waarna wij u de procedure rondom deze aanvraag zullen doorgeven.