Varviksingel 210 7512 ET Enschede 053-2305406   info@wiliscoaching.nl

Gezinscoaching

Gezinscoaching

Toen u aan kinderen begon, zat u vol dromen en idealen. Uw gezinsgeluk kon niet op! toch blijkt de realiteit vaak anders. Zijn uw kinderen constant met elkaar in gevecht, heeft u moeite om consequent te zijn naar de kinderen toe, of hanteren u en uw partner een heel verschillende opvoedingsstijl?

Een gezinscoach kan uw gezin begeleiden als:

Er vaak conflicten zijn tussen u en uw kind(eren)
U en uw partner gescheiden zijn of in scheiding liggen
Er behoefte is aan opvoedondersteuning/advies

Aanpak

De gezinscoach werkt samen met de orthopedagoge, om kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen. De coaching start met een intakegesprek om te bepalen of er een klik is tussen de gezinscoach en uw gezin. Op basis van het intakegesprek wordt samen met u een begeleidingsplan opgesteld. In het begeleidingsplan omschrijft u samen met de gezinscoach uw hulpvraag en de gestelde doelen die u als gezin wilt behalen. Samen evalueert u hoe de coaching verloopt, welke doelen behaald zijn en welke nieuwe doelen gesteld kunnen worden.

Tijdens de afspraken met de gezinscoach werkt u samen aan de gestelde doelen. De gezinscoach observeert, evalueert en intervenieert de gang van zaken binnen uw gezin. Daar waar nodig voorziet de gezinscoach u van opvoedadvies. Mogelijk ook in overleg met de orthopedagoge.

Duur

De gezinscoach en u spreken af hoe lang het gewenst is om ondersteuning te ontvangen. De periode wordt afgesproken op basis van het intakegesprek en aanvullende informatie. Als blijkt dat coaching niet langer nodig is, vind er een eindgesprek plaats met de gezinscoach om het traject af te ronden.